Pogoji uporabe

POGOJI UPORABE ؜ ؜ ؜ ؜ ؜

Zaradi različnih možnosti in tveganj, povezanih z uporabo spleta, smo oblikovali pogoje uporabe (v nadaljevanju "Pogoji"), z namenom zaščite uporabnikov naše spletne strani in nas samih. Pri uporabi naših spletnih strani sprejemate pogoje.


Splošna omejitev uporabe ؜

Strinjate se z:

  • da ne boste razširjali katerega koli dela spletne strani podjetja v katerem koli mediju, brez naše predhodne pisne odobritve;
  • da ne boste dostopali do vsebin na naši spletni strani prek druge tehnologije ali sredstev, kot tistih, ki so zagotovljeni na naši spletni strani oz. tistih, ki jih izrecno navedemo v ta namen;
  • da ne boste spreminjali posameznih delov naše spletne strani ali katerega koli dela vsebine;
  • da ne boste (oz. da ne boste poizkušali) obiti, onemogočiti ali drugače spreminjati varnostnih funkcij na spletni strani, ali funkcij, ki (I) preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine, ali (II) vsiljevali omejitev uporabe spletne strani ali vsebin dostopnih na spletni strani;
  • da ne boste uporabljali naše spletne v komercialne ali poslovne namene;
  • da ne boste stalno ali občasno nalagali, kopirali, shranjevali, ali razširjali katere koli vsebine naše spletne strani.

Avtorskih pravic in drugih pravic do intelektualne lastnine

Nismo - če to ni posebaj navedeno - lastniki ali pooblaščeni uporabniki vseh dostopnih podatkov na naši spletni strani, vključno in brez omejitev z besedili, podobami, oblikovanjem, grafičnimi predstavitvami, fotografijami, avdio in video datotekami ter interaktivnimi funkcijami (v nadaljevanju "Vsebine"). Vse Vsebine so bodisi v naši lasti ali smo za njih pridobili licence, za njih pa veljajo avtorske pravice, pravice blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine, bodisi naše ali lastnikov licenčnih pravic. Vse blagovne znamke tretjih oseb, ki so prisotne na naši spletni strani, so blagovne znamke njihovih lastnikov.

Vsebine ni dovoljeno nalagati, kopirati, razmnoževati, razširjati, prenašati, predvajati, prikazovati, prodajati, licencirati, spreminjati, ponovno uporabljati, polastiti, uporabljati ali drugače izkoriščati v javne ali poslovne ali druge namene brez našega predhodnega pisnega soglasja. Pridržujemo si vse pravice, ki niso izrecno podeljene v poglavju Vsebine.

Za vse kršitve naših avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, vključno s pravicami v lasti tretjih strank, se lahko proti vam sproži civilne ali kazenske sodne postopke.

Odgovornosti

Po najboljših zmožnostih vam posredujemo najnovejše, pravilne in jasno izražene podatke. Kljub temu lahko pride do nenamerne netočne navedbe podatkov. Še posebej zavračamo vsakršno odgovornost za tipkarske napake in za natančnost, celovitost in pravočasnost podatkov, ki se nahajajo na naši spletni strani.

Podatki, ki so na voljo na naši spletni strani, se lahko občasno spreminjajo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Storitve, informacije in podatki, ki se nahajajo na naši spletni strani, so na voljo v obliki, v kateri se nahajajo, brez kakršnih koli zagotovil ali jamstev.

V zvezi s spletnimi povezavami in kazalniki na spletne strani tretjih strani, ki se nahajajo na naši spletni strani, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršne koli podatke, komunikacije ali materiale, ki so na voljo na takšnih povezanih spletnih straneh, ali na kateri koli spletni povezavi na povezani spletni strani. Izjavljamo, da morda ne delimo vsebin in/ali mnenj katere koli tretje strani, ki se nahajajo na povezani spletni strani.

Z uporabo naše spletne strani prevzemate vsa tveganja, ki so s tem povezana, vključno z vsemi tveganji za vaš računalnik, programsko opremo in podatke, ki jih poškodujejo virusi, programska oprema, ali druge datoteke, ki bi lahko bile prenesene ali aktivirane prek naše spletne strani ali z vašim dostopom do le-te.

Podjetje v nobenem primeru ne bo odgovorno za nezakonito uporabo njegove spletne strani in v nobenem primeru ne bo odgovorno za kakršno koli kršitev pravic tretjih strani.

Z izjemo škode, ki nastane po naši krivdi ali iz hude malomarnosti, podjetje ne bo odgovorno za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno škodo, ali posledično škodo, brez omejitev in vključno z izgubljenimi dobički, prekinitvami poslovnih procesov ali kršitvijo programske opreme ali elektronskih podatkov, ki izhajajo ali so kakor koli povezani z uporabo spletne strani podjetja.

Osebni podatki

Za osebne podatke in podatke v zvezi s podjetjem veljajo smernice o varovanju podatkov podjetja.

Razno

Podjetje si pridržuje pravico do občasnih sprememb Pogojev.

؜ ©2016 Spectrum Brands, Inc.‌